Toroczkai László

Toroczkai László

Fényképek
Összes
img-1680791505786235898267.jpg
img-1680791505807746817357.jpg
img-1680791504171893639490.jpg
img-1680791504622604712843.jpg
img-1587730028595143322367.jpg
img-1587730027706865260843.jpg
img-1587730025151827631518.jpg
img-1587730025628127219155.jpg
img-1587730025888431039173.jpg
Toroczkai László
Üzenet
Töltsd le az alkalmazásunkat, hogy ne maradj le semmiről!
Google play link
Apple apps
huawei app gallery
Adatkezelési tájékoztató

 

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Név: Toroczkai László (a továbbiakban: Adatkezelő) 

Cím: 1085 Budapest, József krt. 43. (Mi Hazánk Mozgalom Központi Iroda)

E-mail cím: [email protected]

 

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő tájékoztatja felhasználóit, hogy az általa működtetett internetes honlap, azaz a toroczkai.info domain néven regisztrált weboldal és aloldalai látogatottságának méréséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics(*) programot használja.

(*) Google Analytics: Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikák készítéséhez használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány Felhasználó kereste fel Weboldalát, és Felhasználók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a Felhasználó IP címét, ezért tudja követni, hogy a Felhasználó visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a Felhasználó milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

A hivatkozott program a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyez el, amely felhasználói adatokat gyűjt. A weboldalra látogatók (a továbbiakban: Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics program használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a program által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a Felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani az alábbiak szerint. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Google Analytics program beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google Inc. tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

 

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A cookie-król

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

Az Adatkezelő a személyre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

 

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.


2.1.1 A remarketing, konverziós és követő-kódokkal kapcsolatos tájékoztatás

A Google Analytics követő kód a főoldalba és minden aloldalba beépítésre kerül. A Felhasználók IP-címét a Google rögzíti, és a látogatást követő 30 napban hirdetéseket kínál fel Google display hálózaton kerszetül.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett kódok az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A kódok fő szabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a kódokkal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a kódok használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

 

2.2. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

Az adat kezelésének célja az, hogy a Felhasználó értesüljön a legfrissebb információkról, hírekről.

A kezelt adatok köre

Az adatkezeléshez név és e-mail cím megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonása.

 

2.3. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. §

(1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

Az adat kezelésének célja az, hogy az Adatkezelő a Felhasználók kérdéseire válaszolni tudjon, ezzel a lehető legtöbb személyre szabott információt el tudja juttatni a Felhasználók számára.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvételkor név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám, megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat visszavonásig tároljuk, de bármikor lehetősége van azok törlését kérni.

 

2.4. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy a hatóságok, törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseinek az Adatkezelőnek eleget kell tennie. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő az érintett Felhasználó részére tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

A tárhelyszolgáltató neve és székhelye

A tárhelyszolgáltató az Innovip.hu Kft. (székhely: 6723 Szeged, Gát u. 7. B. Lph. 3. Em. 7. A.), amely az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a székhelyén üzemeltetett szervereken. A tárhelyszolgáltató a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

3.2. A hírlevelekhez és a személyes kapcsolattartáshoz kötődő, értesítési céllal összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az Adatfeldolgozó neve és adatai

Név: Innovip.hu Kft.

Székhely: 6723 Szeged, Gát u. 7. B. Lph. 3. Em. 7. A.

Cégjegyzékszám: 06-09-021133

Adószám: 24901376-2-06

Képviselő: Kiss Gergely

E-mail cím: [email protected]

 

Adatvédelmi szabályzata elérhető a https://www.innovip.hu/adatvedelmi-tajekoztato/  weboldalon.

 

4. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

  • a tájékoztatáshoz való jog,

  • az adatok helyesbítéséhez való jog,

  • az adatok törléséhez való jog,

  • az adatok zárolásához való jog,

  • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

6. Elérhetőségek és jogorvoslati lehetőségek

Név: Toroczkai László 

Cím: 1085 Budapest, József krt. 43. (Mi Hazánk Mozgalom Központi Iroda)

E-mail cím: [email protected]


Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: [email protected]).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

7. Egyéb, Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

 

Budapest, 2020. április 5.